Eesti ja Skandinaavia keelte vahel.
Meie eesmärk ei ole rääkida kõiki keeli, vaid neid,
mida oskame kõige paremini.

OÜ Estnorlink on Eesti ja Norra kapitalil põhinev firma, kes on tegutsenud aastast 2005.

Loe edasi

Tõlgime Skandinaavia keeltest eesti keelde ja vastupidi. Me soovime, et meie kliendid saaksid meilt tellitud tõlkeid kasutada kindlustunde ja uhkusega.

Loe edasi

Meie töötajatel on rohkem kui kümneaastane tõlkekogemus. Oleme tõlkinud tekste ehituse valdkonnast kuni juriidiliste dokumentideni.

Loe edasi

Pakume Eesti ettevõtetele tugiteenusena abi asjaajamistel ja suhtlemisel Norras.

Loe edasi
Viimased uudised

Meie teenused
Kirjaliku tõlke hinda arvestame lehekülje alusel. Üks lehekülg on 1800 tähemärki koos tühikutega. Leheküljehind sõltub keelekombinatsioonist ja töö raskusastmest. Seetõttu teeme iga päringu kohta eraldi pakkumise. Soovi korral koostame kogu töö kohta siduva hinnapakkumise.
Kinnitatud tõlkeid on kahesuguseid: vandetõlgi poolt ja notariaalselt kinnitatud tõlked. Vandetõlk kinnitab tõlke sisu õigsust oma allkirja ja ametitempliga. Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge ei vaja lisaks notariaalset kinnitust. Kui räägitakse «notariaalsetest tõlgetest», tähendab see lihtsalt seda, et tõlkija on oma tõlke allkirjastanud ja notar on kinnitanud tõlkija allkirja õigsust. Notar ei pea tõlke sisu ega adekvaatsust kontrollima.
Norra ja Eesti on sarnased, ent ometi väga erinevad. Norra on vana ja väljakujunenud heaoluühiskond, Eesti aga noor ja kiiresti arenev riik. Iga riigi bürokraatial on oma eripära, mille mõistmiseks on vaja nii keeleoskust kui ka ühiskonna tundmist. Meie tunneme nii Eestit kui ka Norrat.
Aastatel 2010-2011 osales Estnorlink juhina projektis eNordisk, mille eesmärk oli luua norra ja taani keele e-õppe programm algajatele. Programmi leiate veebilehel www.enordisk.ee. See on tasuta ja mõeldud keelehuvilistele Eestist, Lätist ja Leedust.