Norra keeles

Kirjalik tõlge

/

Kui palju maksab?

Kirjaliku tõlke hinda arvestame lehekülje alusel. Üks lehekülg on 1800 tähemärki koos tühikutega.

Tõlke hind sõltub keelekombinatsioonist ja töö raskusastmest. Seetõttu teeme iga päringu kohta eraldi pakkumise. Soovi korral koostame kogu töö kohta siduva hinnapakkumise.

Kui kiiresti saab?

Kiirema pakkumise saamiseks palume saata algdokumendid võimalusel toimetatavas vormingus (näiteks DOC, ODT, XLS vms). PDF, skaneeritud pildid jms võivad protsessi aeglustada.

Tõlkijad arvestavad üldiselt, et kvaliteetset tõlget saab teha maksimaalselt viis lehekülge päevas. Sellest sõltub ka tõlke valmimise tähtaeg, mida arvestame alates tellimuse kinnitamise hetkest.

Võimalik on tellida ka kiirtõlget. Kiirtõlge on üldiselt kallim ja ei pruugi olla sama kvaliteetne kui tavatõlge, kuna tõlkijal ei ole piisavalt aega nüanssidesse süveneda.

Kvaliteet?

Hea kirjalik tõlge annab lähteteksti sisu sihtkeeles täpselt ja korrektselt edasi. Peale korrektse grammatika annab tõlge edasi ka lähtekeelse teksti stiili, arvestades sealjuures sihtkeele normide ja traditsioonidega.

Kirjaliku tõlke kvaliteeti ei taga tõlkija magistrikraad, vaid tema keeleoskus, tõlgitava valdkonna tundmine, tõlkimise kogemus ja põhjalikkus. Hea tõlkija pakub tõlkeid nendes keeltes ja valdkondades, mida ta tunneb ja kus ta oskab kvaliteeti adekvaatselt hinnata.

Kasutame ainult tõlkijaid, keda tunneme ja usaldame. Tõlke kvaliteedi tagamiseks oleme seadnud endale eesmärgiks, et tõlke sihtkeel on tõlkija või tõlke toimetaja emakeel.

Pretensioonid?

Anname endast alati parima, kuid juhul, kui kliendil tekib töö suhtes pretensioone, palume need esitada 14 päeva jooksul alates tõlke laekumisest.