Norra keeles

Liikmesus

/

Kaubanduskoda-liige_7

www.koda.ee

Norwegian-Estonian Chamber of Commerce

www.necc.ee

Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon

www.evea.ee