Norra keeles

Kinnitatud tõlge

/

Kinnitatud tõlkeid on kahesuguseid: vandetõlgi poolt ja notariaalselt kinnitatud tõlked. Mõnikord piisab aga ka sellest, kui tõlkele on lisatud tõlkebüroo tempel ning tõlkija nimi ja allkiri. Seda, millist kinnitust on tõlkele vaja, uurige kindlasti kõigepealt sellelt, kellele kavatsete tõlke esitada.

Vandetõlk

Vandetõlk kinnitab tõlke sisu õigsust oma allkirja ja ametitempliga. Vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge ei vaja lisaks notariaalset kinnitust.

Meie meeskonnas töötav Norra vandetõlk (statsautorisert translatør) pakub tõlkeid suunal eesti-norra. Kinnitamine eeldab üldjuhul, et vandetõlk on algdokumente oma silmaga näinud. Tõlke kiiremaks valmimiseks võib dokumendid kõigepealt saata näiteks e-postiga skaneeritud kujul, kuid kinnituse andmiseks on vaja originaaldokumendid vandetõlgi (esindaja) kätte toimetada. Dokumendid soovitame isiklikult kohale tuua või kasutada saatmiseks tähtkirja- või kulleriteenust.

Kui vandetõlk kinnitab tõlke dokumendi elektroonilise versiooni põhjal ega ole näinud dokumendi originaali, läheb vastav märge ka tõlkele.

Notariaalsed tõlked

Kui räägitakse «notariaalsetest tõlgetest», tähendab see lihtsalt seda, et tõlkija on oma tõlke allkirjastanud ja notar on kinnitanud tõlkija allkirja õigsust. Notar ei pea tõlke sisu ega adekvaatsust kontrollima. Notaril puudub üldjuhul ka võimalus kontrollida tõlkija pädevust. Seega ei tähenda «notariaalne tõlge» tegelikult muud kui seda, et tõlkija isik on tuvastatav.

Notariaalse tõlke saamine võib võtta aega, kuna tõlkija peab isiklikult notari juures käima. Ajakulu mõjutab ka tõlke hinda. Seepärast soovitame klientidel alati järgi uurida, kas sellist kinnitust on kindlasti vaja. Tõlketeenuse hinnale lisanduvad notaritasud, mida määrab Notari tasu seadus.